SCHOOL ADDRESS

Maharaja Sawai Man Singh Vidyalaya , Sawai Ram Singh Road, Rambagh, Near RBI Building, Jaipur, Rajasthan 302004 :- +91-141-2560193


ALTERNATIVE ALUMNI ADDRESS

(I) Shashank Sharma - President of MAASS - +91-9828022114

Advocate

C-135, Dashrath Marg,

Hanuman Nagar, Vaishali Nagar,

Jaipur-302021, (Rajasthan).

Mobile: +91-98280-22114

EMAIL - PRESIDENT@MAASS.in


(II) YASH KALRA - SECRETARY OF MAASS - +91-9982866666

Email - secretary@maass.in


Name *
Name