1996 BATCH LIST

Abhinav Dhadda

Ajit Sharma

Amit Mathur

Amit Sethi

Ankita Porwal

Avant Chandia

Ashish Goyal

Ashvini Poddar

Deepa Agarwal

Farhan Sahab

Gaurav Jain

Jagat S. Kunadi

Kamal Deep Singh

Kapil Purohit

Lakshay Singavi

Mahaveer Singh

Nitin Ahuja

Nitin Mathur

Prashant Kothari

Priyanka Singh

Rahul Jain

Rahul Swami

Rashmi Kothari

Richa Sunkia

Rishi Agarwal

Saket Agarwal

Siddartha Mehta

Siddartha Rawat

Shantanu Gupta

Shubhra Rawat

Shweta Golecha

Sattar Jethani

Vibhor Gupta

Vikramaditya Singh

Virendra Meel

Yash Ghiya

Yash Kalra

Abhishek Haldiya

Abhishek Shivhare

Anupama Sharma

Anurag Sharma

Arun Pratap

Arvind Girdhari

Ashish Bijrnia

Bhuvita Khanna

Dolly Joyce

Gaurav Mathur

Himanshu Vardhani

Kapil Shukla

Mani Bhadra Voya

Mohit Malhotra

Mohit Nayyar

Manav Verma

Manish Gupta

Nitin Patney

Nitin Nangia

Puneet Gupta

Paromita Ray

Poorvank Prohit

Prachi Rathore

Rajesh Shroff

Rakesh Ola

Rahul Tyagi

Rahul Raizada

Sharad Goyal

Sharad Sharma

Somika Jain

Satpal Singh Shekhawat

Saurabh Ajmera

Siddartha Rathore

Shantanu Chaturvedi

Sharddha Jain